WITAMY W KANCELARII

Należy kultywować szacunek dla sprawiedliwości, a nie dla prawa.


Henry David Thoreau


PRAWO SPÓŁEK I PRAWO HANDLOWE

W gospodarce rynkowej nie tylko pozycja przedsiębiorstwa i relacje z kontrahentami mają znaczenie; także relacje wewnętrzne w przedsiębiorstwie mogą mieć wpływ na tę pozycję. Pomagamy w uporządkowaniu jednych i drugich.

więcej...

PRAWO CYWILNE

Dobre relacje prawne między obywatelami to także część funkcjonowania każdego państwa. Jednak bez wsparcia prawnika często realizacja norm prawnych w życiu jest trudna lub niemożliwa.

WIĘCEJ...

PRAWO AUTORSKIE I PRASOWE

Proces tworzenia jest ważny dla twórcy. Dla odbiorców ważna jest relacja z dziełem. Obie sfery kształtuje prawo. Potem jest ocena wyrażana w mediach, przed którą mamy prawo się bronić. Jak przed każdą inną nieprzychylną opinią.

WIĘCEJ...

PRAWO PRACY

W obecnej gospodarce zarówno pracownik jak i pracodawca wymagają ochrony prawnej. Państwo może stworzyć tylko podstawy tej ochrony. Dobry prawnik wie, że prawo pracy jest częścią prawa cywilnego.

WIĘCEJ...

POSTĘPOWANIA SĄDOWE I ADMINISTRACYJNE

Kiedy nie ma już wyjścia jest wejście. Czasem lepsza jest ugoda niż pozornie „dobry” proces. Chociaż brzmi to zaskakująco, można w niekorzystnych warunkach uchronić dobro naszego Klienta.

WIĘCEJ...

CENNIK

W umowie z Klientem podstawową funkcją jest indywidualne podejście zarówno do Klienta jak i do jego problemu oraz celu jaki chce osiągnąć.

WIĘCEJ...

KLIENCI KANCELARII