o kancelarii

Założycielem kancelarii jest Artur Ibek-Pasowicz, radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.


Poza Kancelarią pełni funkcję Dyrektora Biura Prawnego w PRESSPUBLICA Sp. z o.o. – wydawcy dzienników: „RZECZPOSPOLITA”, „Gazeta Giełdy PARKIET” i „ŻYCIE WARSZAWY”.


Specjalizuje się w tematyce korporacyjnej (głównie dotyczącej spółek z o.o.), w prawie cywilnym, prasowym i autorskim oraz procesowym, a także prawie pracy.


Od 18 lat działający w zawodzie prawnika absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dwuletnich podyplomowych studiów na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu Prawa Unii Europejskiej.
Absolwent stypendium ERASMUS-TEMPUS PROGRAMME na Uniwersytecie w Roskilde, w Danii z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej.


Zakończył w 1997 roku egzaminem sędziowskim aplikację sądową w okręgu Sądu Apelacyjnego w Krakowie.
Po kilkuletniej praktyce w kancelariach adwokackich w Krakowie, od 1998 roku pracuje w Warszawie; ściśle związany z rynkiem mediów.


Współpracował głównie z wydawcami prasy regionalnej, obecnie ogólnopolskiej. Współpracował i współpracuje także z podmiotami zagranicznymi inwestującymi w rynek mediów w Polsce.
Brał udział jako doradca w tworzeniu wspólnych projektów wydawniczych, internetowych i kolportażowych organizowanych przez wydawców prasy, w tym także w tworzeniu pierwszych standardów badań Internetu w 2000 i w 2001 roku znanych szerzej pod nazwą Polskie Badania Internetu.


Brał udział w konsultacjach organizowanych przez Izbę Wydawców Prasy do projektów zmian w prawie prasowym oraz ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (tzw. ustawy lustracyjnej).


Uczestniczy jako wykładowca lub dyskutant w szkoleniach lub konferencjach z zakresu prawa autorskiego i prawa prasowego. Aktywnie zaangażowany w walkę z piractwem internetowym oraz w realizację projektów mających na celu zapobieżenie lub ograniczenie naruszeń praw autorskich.


Zasiadał lub zasiada w organach spółek korporacyjnych i stowarzyszeń. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Stowarzyszenia REPROPOL.


Kancelaria Prawna