Male Nostro Iure Uti Non Debemus - Nie powinniśmy źle korzystać z przysługującego nam prawa

Prawo Cywilne

  • przygotowywanie projektów i opiniowanie umów dotyczących obrotu gospodarczego
  • udział w negocjacjach
  • przygotowywanie projektów umów dotyczących obrotu nieruchomościami
  • analiza stanu prawnego nieruchomości
  • sporządzanie innych opinii z zakresu prawa cywilnego
  • windykacja należności