Male Nostro Iure Uti Non Debemus - Nie powinniśmy źle korzystać z przysługującego nam prawa


test

o Kancelarii

Założycielem kancelarii jest Artur Ibek-Pasowicz, radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
Poza Kancelarią r. pr. Artur Ibek-Pasowicz pełnił - do XII 2013 funkcję Dyrektora Biura Prawnego w PRESSPUBLICA Sp. z o.o. – ówczesnego wydawcy dzienników: „RZECZPOSPOLITA”, „Gazeta Giełdy PARKIET” i „ŻYCIE WARSZAWY”, tygodników „Przekrój” i „Uważam Rze. Inaczej pisane”, miesięcznika „SUKCES”.

Od I 2014 do IV 2015 roku pozostawał we współpracy z tymi tytułami. Obecnie kontynuuje działalność w formie indywidualnej Kancelarii, świadcząc także pomoc prawną osobom fizycznym.

Specjalizuje się głównie w tematyce korporacyjnej, w prawie cywilnym, prasowym i autorskim oraz procesowym, a także prawie pracy. Prowadzi również sprawy z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego.

W zawodzie prawnika od 1991. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dwuletnich podyplomowych studiów na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu Prawa Unii Europejskiej.
Jest absolwentem stypendium ERASMUS-TEMPUS PROGRAMME na Uniwersytecie w Roskilde, w Danii z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej, ukończonego ustnymi egzaminami w języku angielskim.

Zakończył w 1997, egzaminem sędziowskim, aplikację sądową w okręgu Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Po kilkuletniej praktyce w kancelariach adwokackich w Krakowie, od 1998 pracuje w Warszawie; związany z rynkiem mediów, a także z rynkiem energetycznym.

Współpracował z wydawcami prasy regionalnej, i ogólnopolskiej oraz z podmiotami zagranicznymi inwestującymi w rynek mediów w Polsce.

Brał udział jako doradca w tworzeniu wspólnych projektów wydawniczych, internetowych i kolportażowych organizowanych przez wydawców prasy, w tym także w tworzeniu pierwszych standardów badań Internetu w latach 2000-01 roku znanych szerzej pod nazwą Polskie Badania Internetu.

Brał m.in. udział w konsultacjach organizowanych przez Izbę Wydawców Prasy do projektów zmian w prawie prasowym oraz tzw. ustawy lustracyjnej. Zaangażowany w działania po stronie społecznej i biznesowej, mające na celu doskonalenie przepisów prawa autorskiego w Polsce.

Uczestniczy także jako wykładowca lub dyskutant w szkoleniach lub konferencjach z zakresu prawa autorskiego i prawa prasowego. Zaangażowany po stronie wydawców w realizację projektów mających na celu zapobieżenie lub ograniczenie naruszeń praw autorskich.

Zasiadał lub zasiada w organach spółek korporacyjnych i stowarzyszeń. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Stowarzyszenia REPROPOL, którego głównym zadaniem jest wspieranie wydawców prasy w walce z piractwem i niekontrolowanym obrotem utworami prasowymi.