Male Nostro Iure Uti Non Debemus - Nie powinniśmy źle korzystać z przysługującego nam prawa

Prawo Pracy

  • przygotowywanie pozwów i innych pism procesowych w postępowaniach z zakresu prawa pracy
  • sporządzanie projektów umów o pracę oraz kontraktów menedżerskich lub innych przewidzianych przepisami prawa pracy
  • opracowywanie wewnętrznych źródeł prawa pracy, tj. regulaminów pracy lub regulaminów wynagradzania oraz wewnętrznych procedur