Male Nostro Iure Uti Non Debemus - Nie powinniśmy źle korzystać z przysługującego nam prawa

Prawo Autorskie i Prasowe

  • przygotowywanie projektów i opiniowanie umów dotyczących obrotu w prawie autorskim
  • udział w negocjacjach
  • sporządzanie opinii lub pism z zakresu prawa autorskiego lub prasowego
  • sprostowania prasowe
  • reprezentowanie zainteresowanych w sprawach z zakresu naruszania dóbr osobistych lub o żądanie sprostowania