Male Nostro Iure Uti Non Debemus - Nie powinniśmy źle korzystać z przysługującego nam prawa

Cennik

  • przy ustalaniu wynagrodzenia za usługi Kancelarii brany jest pod uwagę przede wszystkim czas poświęcony przy świadczeniu pomocy prawnej, rodzaj i stopień skomplikowania określonej sprawy, a także jej pilność
  • z uwagi na powyższe szczegółowe oszacowanie wynagrodzenia może nastąpić dopiero po bliższym zapoznaniu się z konkretną sprawą, wycena nie jest płatna
  • w przypadku zawarcia umowy na obsługę prawną z wynagrodzeniem ryczałtowym na czas nieokreślony z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia Kancelaria może zastosować warunki preferencyjne (szczegóły przedstawiane są w odpowiedzi na pytania przesłane drogą mailową)