Male Nostro Iure Uti Non Debemus - Nie powinniśmy źle korzystać z przysługującego nam prawa


test

Zastrzeżenia prawne

Wszelkie treści zamieszczane na niniejszej stronie nie mają charakteru porad lub opinii prawnych i takich nie zastąpią. Nie mogą też stanowić podstawy do podejmowania decyzji procesowych i pozaprocesowych ani obliczania terminów na wykonanie określonych czynności. Nie dają też gwarancji ani nie zapewniają skutków w stosowaniu ich w celu wykładni prawnej. Nie są także ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Służą jedynie informowaniu o specjalizacji i zakresie działania Kancelarii lub współpracujących z nią prawników.